Cât de importantă este diversitatea angajaților în creșterea unui business?

12.12.2020

Liderii inteligenți știu că organizațiile lor beneficiază de atragerea, dezvoltarea și păstrarea unei forțe de muncă diverse. În plus, ei înțeleg că menținerea unei culturi primitoare și incluzive în companie face ca oamenii talentați să dorească să se alăture și să rămână pe termen lung.

diversitatea angajaților în creșterea unui business

 

Să încurajezi diversitatea și egalitatea în echipă, prin alegerea oamenilor indiferent de gen, vârstă, religie, identitate sexuală, este una dintre cele mai inspirate și înțelepte decizii pe care un manager le poate lua cu privire la recrutarea personalului. 

 

Alegerea aceasta nu este deloc întâmplătoare, s-a observat statistic că echipele eterogene au o mentalitate bazată pe colaborare și inovare, sunt mai puțin competitive tocmai pentru că își acceptă diferențele, fapt ce contribuie la îndreptarea business-ul către următorul nivel. Incluziunea tuturor – indiferent de gen, vârstă, orientare sexuală, religie etc - este antidotul pentru preconcepții și reprezintă o cale aproape sigură către dezvoltare, deoarece este cea care formează legăturile între oameni. 

 

Ce înseamnă diversitatea angajaților?

 

Diversitatea angajaților ia forme multiple. Există trăsăturile înnăscute legate de vârstă, sex, etnie, rasă și orientare sexuală. Cu toate acestea, sunt importante și alte tipuri de diversitate pe care angajații le dobândesc prin experiența profesională, cum ar fi competențele, nevoile și stilul de muncă. Managerii și echipele care au un amestec de experiențe profesionale și culturale par a fi cele mai productive dintre toate, deoarece se pliază pe mai multe aspecte ale unui business.

 

Cu atât mai mult în contextul actual, în care mediul de business este în continuă schimbare, companiile ar trebui să fie în permanență capabile să inoveze. Pentru a consolida mentalitatea de inovare în rândul angajaților, înainte de toate managerii trebuie să învețe să aprecieze ceea ce îi face unici pe angajați și să le permită să fie ei înșiși. În acest fel, angajații se vor simți liberi să fie creativi, încurajați să contribuie conform potențialului lor.

diversitatea angajaților în creșterea unui business

Astfel, dacă o organizație își dorește să pună accent pe diversitatea angajaților, trebuie să înceapă cu o cultură organizațională puternic orientată către egalitatea de gen. Cu cât mediul de muncă este mai orientat către o cultură egalitară, cu cât mai puține preconcepții, cu atât este mai mare dorința și capacitatea angajaților de a inova. 

 

De ce diversitatea conduce la rezultate? 

 

În ultimii ani, se pune tot mai mult accent pe managementul diversității în companiile care încurajează stilul de muncă, abordările și abilitățile individuale ale angajaților, distribuindu-i în echipe diverse. Diversitatea angajaților are un rol major asupra profitabilității unui business.

De altfel, echipele diverse sunt mult mai creative decât cele omogene, ceea ce duce la obținerea unor rezultate optime.

 

Pe de-o parte, promovarea diversității în companii contribuie în mod eficient la atingerea obiectivelor de business, iar pe de altă parte, influențează în mod pozitiv implicarea angajaților.

Echipele diverse sunt mai bine pregătite pentru luarea deciziilor și îndeplinirea sarcinilor pentru că vorbim de experiență din maii multe domenii, plus puncte de vedere diferite, ceea ce înseamnă găsirea mai multor soluții de rezolvare a problemelor. 

 

Diferențele dintre membrii echipei obligă fiecare persoană să anticipeze că vor exista puncte de vedere alternative și neașteptate de luat în considerare și de evaluat. Atingerea consensului va necesita mai mult efort, dar rezultatele vor fi pe măsură. Oamenii trebuie să lucreze mai mult pentru a-și comunica propria gândire și trebuie să își lărgească propriile opinii pentru a lua în considerare perspectivele neașteptate ale celorlalți. Acest lucru necesită mai multă muncă și pregătire, dar este semnificativ mai valoros.

diversitatea angajaților în creșterea unui business

Când membrii unor echipe diverse văd lucrurile într-o varietate de moduri, sunt pregătiți să recunoască oportunități de piață noi și diferite și pot aprecia mai bine nevoile nesatisfăcute ale pieței. Conștientizarea extinsă a pieței produce bineînțeles rezultate favorabile. Echipele diverse sunt mai capabile să abordeze segmente de piață cu date demografice similare cu unii membri ai echipei. 

 

Diversitatea angajaților încurajează inovația 

 

Așa cum este de așteptat, diversitatea dintr-o echipă conduce către inovație, despre care se știe că determină creșterea pieței. Dacă oamenii au un sentiment de apartenență și sunt apreciați de angajatori pentru perspectiva și modul lor unic de a vedea și rezolva lucrurile, este mult mai probabil ca aceștia să avanseze și să se simtă încurajați să inoveze. Diversitatea permite în continuare gândirea neliniară și adaptabilitatea pe care le necesită inovația. Mai mult, acele companii cu cele mai ridicate niveluri de investiții digitale au prezentat cea mai puternică legătură între diversitate și veniturile din inovare.

 

În timp ce factorii de diversitate influențează în mod semnificativ mentalitatea de inovare, cultura egalității este factorul esențial în maximizarea inovației. Există studii de specialitate care arată că probabilitatea de a inova este de 11 ori mai mare atunci când diversitatea este combinată cu o cultură egalitară, față de companiile unde acești factori se regăsesc mai puțin.

Așadar, companiile care vor fi capabile să obțină și să rețină angajați având valori, atitudini și comportamente diferite vor putea obține avantaj competititv și performanță. Managementul diversității arată exact cum pot fi aplicate oportunitățile pe care fiecare angajat le are pentru a crește potențialul propriu și contribuția sa la performanța organizației. 

 

O companie care pune accent pe diversitatea la locul de muncă ar trebui să facă astfel încât angajații săi se simtă valorizați și apreciați, tocmai ca aceștia să nu caute valorizarea ărin adoptarea opiniilor general acceptate în organizație, inhibând astfel inițiativa și creativitatea.